Dom Kupiecki

wpis w: Artykuły | 0

Tomasz Bernacki Dom Kupiecki lubańskie sukiennice wczoraj i dziś Lubań, październik 2011 Kaufhaus – centrum gospodarczo – polityczne Starego Miasta Lokacja Lubania, podobnie jak i innych miast regionu, była przede wszystkim związana z rozwojem gospodarczym danego obszaru i koniecznością sprzedaży … Continued

Włosieńskie Trójgórze – Czubatka, Czapla i Srebrnik

wpis w: Artykuły | 0

Wiele wsi Pogórza Izerskiego dotknięte jest w dzisiejszych czasach bezrobociem. Władze wielu z nich niestety same się do tego przyczyniają, nie wykorzystując w pełni walorów turystycznych własnych okolic. Szansą dla mieszkańców niektórych okolic może być obsługa ruchu turystycznego. Ładna, zadbana … Continued

Dolina Gozdnicy w Lubaniu

wpis w: Artykuły | 0

Okolice Lubania zostały historycznie bardzo szybko zasiedlone i zagospodarowane, gdyż ekspansja człowieka na większą skalę rozpoczęła się tutaj już w średniowieczu, kiedy miejsce słowiańskich mieszkańców zajmowali zbrojnie niemieccy przybysze. Żyzne ziemie zostały wylesione i zamienione w pola uprawne. Pomimo dużej … Continued

Czubatka (Ostra)

wpis w: Artykuły | 0

Geologia okolicy: W prekambrze na dnie morskim osadzał się materiał piaszczysty i to w dość szybkim tempie (słabo wysortowany materiał) – dał on początek szarogłazom łużyckim. W końcu prekambru ruchy górotwórcze (assyntyjskie) wypiętrzyły teren, morze ustąpiło. Wówczas też nastąpiła intruzja … Continued