Regionanle Centrum Edukacji Ekologicznej
Rynek – Ratusz
59 – 800 Lubań
tel. 0 (prefix) 75 722 68 35
e-mail:ekoluban@interia.pl

 

Kadra:
Agnieszka Wierzbicka – kierownik
Agnieszka Łasica – specjalista do spraw edukacji ekologicznej
Czas pracy:
w poniedziałki od 730 do 1530
wtorek-piątek od 800 do 1600